AN - lalartu

Foto
Ten świat nie jest
naszym stałym domem,
ale czekamy na ten,
który dopiero nadejdzie.
List do hebrajczyków 13,14
"
"
LISZ
MUSZxMUSZ

LALARTU

Przejdź do treści

AN

WIEDZA > BOGOWIE LISZ
Powrót
Najważniejsza postać w panteonie mezopotamskim, określany mianem "ojca wszystkich bogów".
Wikipedia
"Był pierwszą siłą sprawczą w dziele stworzenia. Uważany za potomka boga Urasza, a później z nim identyfikowany. Jego żoną była bogini ziemi, również o imieniu Urasz. W późniejszej tradycji ożeniony został z boginią Ki. Jako babiloński bóg ma za żonę boginię Antu.
Jego imię pisano za pomocą znaku klinowego w kształcie gwiazdy, który oznacza zarówno niebo (sum. AN), jak i boga (sum. DINGIR, akad. ilu). Pan wszystkich bogów rozsądza ich kłótnie, a jego wyroki są nieodwołalne; niewiele obchodzą go jednak sprawy ludzkie. Majestatyczny, szanowany, ale zajmujący najwyższą sferę nieba pozostaje zawsze kimś dalekim i w gruncie rzeczy dosyć niewyraźnym."
We wszystkich mitologiach ukazywano go jako tego, który stworzył wszystko, co znamy. Jego egipskim odpowiednikiem był Atum. W obu przypadkach ukazano, że osoba ta, ten całkowicie zatopiony kawałek skały, na którym obecnie żyjemy, nazwała swym imieniem. Po stworzeniu świata wewnętrznego, któremu nadano własną nazwę (KI), określenie AN dotyczyło nadal tej planetoidy, choć wówczas głównie już jako nazwa świata zewnętrznego.
Osoba o imieniu An nie był potomkiem Urasz i później z nim identyfikowany, ani też nie miał żony będącej boginią ziemi, gdyż było to jedynie pokłosiem personifikacji dwóch światów (AN i KI), gdzie świat zewnętrzny nosił nazwę od jego imienia.
Bóg i Bogini Urasz, to w istocie personifikacje jednego i tego samego miejsca, zapisywanego jako słowo URI (𒌵), a tłumaczonego oficjalnie jako Akkad. Tymczasem nawet sam symbol swym kształtem wskazuje na "miasto pod miastem" - podziemny schron znajdujący się w świecie zewnętrznym (AN), gdzie przebywał (schronił się) An. Stąd też to połączenie Urasza z An'em, które w istocie ciągnie się od czasów Achemenidów i pojawieniem się wówczas Greków przejmujących dobrodziejstwa wcześniejszej cywilizacji. To oni połączyli URI z AN w osobie Uranos'a, którego imię składa się z trzech miejsc: UR - "podziemny schron, czyli miejsce znajdujące się pomiędzy powierzchnią ziemi (AN) i światem podziemnym (KI), ale w języku egipskim zwanego OZ. Powierzchnią zewnętrzną, zwaną światem zewnętrznym (AN) i tą samą powierzchnią, lecz od wewnętrznej strony, zwaną światem wewnętrznym (KI; miejsce, gdzie pierwotnie pojawił się ląd, stąd zwany także ziemią).
Dlatego Grecy nazwali go UR-AN-OS. Z tego też powodu niejaki Wayne Horowitz uważał, że:
"Uraš lub Urasz, w mitologii sumeryjskiej, był boginią ziemi i jednym z małżonków niebiańskiego boga Anu. Był matką bogini Ninsun i babcią bohatera Gilgamesza.
Jednak Uras mógł być tylko innym imieniem Antum, żony Anu. Nazwa Uras została nawet zastosowana do samego Anu i zyskała znaczenie „niebo”. Ninurta również był później nazwany Uras."

Na podstawie Mesopotamian Cosmic Geography Wayne Horowitz'a z 1998 roku, str. 231.
Istotną kwestię stanowi także niewłaściwa interpretacja znaku AN jako oznaczenia boskości nazywanego przez badaczy określeniem DINGIR (determinatyw boskości). Tymczasem poza imieniem, zawsze było to jedynie określenie lokalizacji, czyli świata zewnętrznego i występowało jako przedrostek AN. Nieco inaczej odbywało się w przypadku zapisu lokalizacji świata wewnętrznego KI), gdyż on z kolei występował jako końcówka (przeciwległa strona). Jeśli wskazywano na coś, co znajdować się miało w obu światach, to zapisywano to pomiędzy znakami AN i KI, jak np. AN.A.NUN.NA.KI, których jako nim połowę przeniesiono do świata wewnętrznego, to nazwę zapisywano jako AN.A.NUN.NA.
"Pan wszystkich bogów rozsądza ich kłótnie, a jego wyroki są nieodwołalne".
AN musiał być przywódcą tych wszystkich, którzy przybyli tutaj "ptakiem" nazywanym w Mezopotamii mianem BU (od nazwy tej wywodzi się nasze określenie BUG, a Sarmackie BOH, będące protoplastą obecnego słowa BÓG), a jego załogę nazywano przez to "Bogami" (prawdziwy protoplasta tzw. "KULTU CARGO"). To samo mamy w Egipcie i praptakiem zwanym Thothem (choć jego postać połączono z bóstwem księżyca, ze względu na pewne wydarzenia, które miały miejsce już w późniejszym czasie i związane były ściśle z powstaniem tego ciała niebieskiego).

BU
ZOBACZ
MOJA MISJA
Moją misją jest przywrócenie prawdy historycznej, która została  zakazana, a za próbę jej przechowania unicestwiano całe wielopokoleniowe rodziny.
Created with WebSite X5 - 2022
KONTAKT
mail@lalartu.com

Wróć do spisu treści