WSPARCIE - lalartu

Foto
Ten świat nie jest
naszym stałym domem,
ale czekamy na ten,
który dopiero nadejdzie.
List do hebrajczyków 13,14
"
"
LISZ
MUSZxMUSZ

LALARTU

Przejdź do treści

WSPARCIE

Jeśli uważasz, że działalność ta powinna być dalej kontynuowana i że należałoby ją rozwijać, to wesprzyj nas, jeśli możesz.
Zebrane środki zostaną wykorzystane na dalsze badania starożytnych inskrypcji, tłumaczenie niedostępnych dotąd w języku polskim źródeł oraz na autorskie przekłady istotnych kronik, które będą
udostępniane nieodpłatnie.
Przykładem tego jest dzieło Pawła Orozjusza pt. "Historia przeciw poganom" oraz nieprzełożone dotąd na język polski dzieło Kabira, indyjskiego średniowiecznego guru, którego opowieść została spisana w XVI wieku.
Występuje ona w wersji anglojęzycznej pt. "The Ocean of Love, The Anurag Sagar of Kabir" z 1982 roku.

Nest Bank SA
Nr konta: 89 1870 1045 2078 1065 0727 0005

Tytuł wpłaty: "darowizna".

Możesz także dokonać wsparcia poprzez konto Pay Pal.


ZOBACZ
MOJA MISJA
Moją misją jest przywrócenie prawdy historycznej, która została  zakazana, a za próbę jej przechowania unicestwiano całe wielopokoleniowe rodziny.
Created with WebSite X5 - 2022
KONTAKT
mail@lalartu.com

Wróć do spisu treści