WŁASNE PRZEKŁADY - lalartu

Foto
Ten świat nie jest
naszym stałym domem,
ale czekamy na ten,
który dopiero nadejdzie.
List do hebrajczyków 13,14
"
"
LISZ
MUSZxMUSZ

LALARTU

Przejdź do treści

WŁASNE PRZEKŁADY

ŹRÓDŁA
W tym miejscu będą znajdować się linki do udostępnionych ważnych dzieł starożytnych oraz przetłumaczone na język polski dzieła, których do tej pory przekładów nikt nie dokonał, a stanowią one istotną pozycję historyczną.
Tutaj także znajdą się poprawione tłumaczenia ważnych inskrypcji starożytnych władców Mezopotamii oraz tamtejszych mitów celowo przekłamanych przez akademików w trzech wersjach - transliteracji oryginalnej, wersji oficjalnego tłumaczenia i w wersji poprawionej z użyciem orginalnego znaczenia poszczególnych słów.

Anurag Sagar Kabira - Fragment autorskiego przekładu hinduskiego opowiadania Kabira, 2020

Inskrypcja Hammurabiego (BM 85386)
Oryginala transliteracja:
mu ha-am-mu-ra-bi lugal du11-ga an {an}-en-lil2-bi-ta nam-ku3-zu
{an}-marduk-ke4 mu-un-na-an-sum-ma-a bad3 esz3-nun-na-{ki}
a gal-gal-la mu-un-gul-la … ki ib2-ta-zi
Oficjalne tłumaczenie:
„Rok, w którym Hammu-rabi, król na rozkaz An i Enlila,
dzięki mądrości przekazanej mu przez Marduka
przywrócił zniszczony przez powódź mur miasta Esznunna.”

Tłumaczenie wynikające z poszczególnych znaków:
„Czas, istot wodnych i dzikiego rogacza. Czas, kiedy zabito ogniem (lub też kiedy zabił pijany/pod wpływem alkoholu)
wielkie istoty rozumne. Kiedy przez dziurę zwierzęta hodowlanedostały się do świata zewnetrznego. Ze świata zewnętrnzego
Enlil ogniem (lub też jak był pijany) celowo w lśniącym (jasnym) i odległym świecie zewnętrznym zabił Marduka.
W tym samym czasie pod powierzchnią świata zewnętrznego, cały kraj ścianą wody wysokiej jak wieża NUN
na powierzchni świata wewnętrznego, wodą ogromną zatopił. Jednocześnie kataklizm ten zniszczył „UN”,
kataklizm … świat wewnętrzny pozbawił latających (uskrzydlonych) węży.”

Znaczenie poszczególnych znaków występujących w transliteracji:
𒄩 HA – istota wodna (oficjalnie tłumaczono jako ryba)
𒄠 AM – niebezpieczny rogacz, dziki byczek
𒈬 MU – rok, okres, czas
𒊏 RA – bić, pchać, zabijać
𒁉 BI ogień lub piwo (piwo warzy się na ogniu)
𒈗 LUGALoficjalnie król; własne tłumaczenie – rasa gigantów; LU – osoba, ktoś, istota rozumna;
GAL – wielki, proporcja wielkości 4 do1; sylaby czytane w odwrotnej kolejności tworzą słowo GALLU (Galowie – mieszkańcy Galii i Galicji, gdzie w miejscach tych istnieją budowle z wielkimi na kilka metrów wejściami)
𒅗 DU11 – usta, nos; słowo, mówić; mieć sprawę; otwór,
𒂵 GA – mleko, nieść; wł. tłum. – zwierzęta hodowlane; wykorzystywano je również do transportu
𒋫 TA – z, od
𒉆 NAM – przeznaczenie, los
𒆬 KU3 (KUG) – słowo łączone z metalem [3.875 razy] i czyszczeniem [1.342 razy]
𒍪 ZU – daleko, rozległe; wiedza
𒌦 UN – oficjalnie lokalizacja w Sumerze w Mezopotamii; wł. tłum. – lokalizacja w świecie wewnętrznym
𒋧 SUM – dać lub suma, razem
𒈠 MA – ląd, kraina
𒂦 BAD3 – mur
𒀊 ESZ3 (AB) – oficjalnie przodek, świątynia; wł. tłum. – wieża /budowla mogąca być bronią lub produkować broń
𒄢 GUL – niszczyć, zabijać
𒌈 IB2 – ?; kojarzone ze słowem złość
𒍣 ZIoficjalnie gardło, zaś ZID będące tym samym znakiem tłumaczono jako prawdziwe. Oznacza on jednak „latającego węża” (𒍣 ZI, ZID zawiera symbol piór), co dotyczy czegoś, co raczej było mechaniczne – pojazd latający. W Mezoameryce występują latające węże nazywane  „pierzastymi wężami” .
Należy zauważyć, że imię Hammurabiego składa się ze słów nawiązujących do okresu „wojny bogów” i używania w tamtym czasie broni masowej zagłady oraz wprowadzenia nowego prawa – prawa wodnego.
𒄩 HAryba
𒄠AMdziki byk, rogi
𒈬 MU – rok, okres, czas
𒊏 RA – bić, pchać, zabijać
𒁉 BI – ogień
Nie przypadkowo w jednym z odłamów wiary abrahamowej występuje ryba.
ZOBACZ
MOJA MISJA
Moją misją jest przywrócenie prawdy historycznej, która została  zakazana, a za próbę jej przechowania unicestwiano całe wielopokoleniowe rodziny.
Created with WebSite X5 - 2022
KONTAKT
mail@lalartu.com

Wróć do spisu treści