CHRONOLOGIE BIBLIJNE - lalartu

Foto
Ten świat nie jest
naszym stałym domem,
ale czekamy na ten,
który dopiero nadejdzie.
List do hebrajczyków 13,14
"
"
LISZ
MUSZxMUSZ

LALARTU

Przejdź do treści

CHRONOLOGIE BIBLIJNE

WIEDZA
To dopiero początek (czubek góry lodowej) ujawniania kłamstw i matactwa "narodu wybranego", zalegalizowanych pseudonauką zwaną akademicką...
Warto wiedzieć, że "nadzwyczajna kastra" istnieje nie tylko w świecie prawa, ale również i nauki oraz wiary duchowej.
W tym miejscu znajdują się porównania biblijnych pokoleń zadziwiająco zgodnych ilościowo oraz podobnie brzmiących do chronologii asyryjskich oraz chaldejskich, które pod koniec XIX akademicy przechrzcili na sumeryjskie (dosłowne tł. czarnogłowych), chcąc usunąć z pamięci i kart historii Chaldejczyków (ludzi jasnookich i jasnowłosych; to oni są przedstawiani jako bogowie).
Mitologia chińska
Mezopotamia
Apollodorus (z Berossosa)
BILIA / Linia Seta
Bilia / Linia Kaina


Alorus
Adam

Władca Nieba (Yan Di)
A.LU.LIM
Alaparus
Set
Adam
Władca Ziemi
A.LAL.GAR
Amelon
Enos
Kain
Władca Ludzi
EN.ME.EN.LU.AN.NA
Ammenon
Kenan
Enoch
Zhuanxu
EN.ME.EN.GAL.AN.NA
Megalarus
Mahalalel
Irad (Dari)
Fuxi
DUMU.ZID
Daonus
Jared (Deraj)
Mehujael
Suiren
EN.SIPAD.ZID.AN.NA
Euedorachus
Enoch
Methushael
Ku
EN.ME.EN.DUR.AN.NA
Amempsinus
Methuselah
Lamech
Yao
UBARA.TU.TU
Otirates
Lamech
Jubal


Xisutrus
Noe

ENOS (ENOCH) - Pan OS (odpwiednik egipskiego OZyrysa - personifikacji świata podziemnego, należącego do RYSA i mezopotamskiego ENKI'ego - Pana KI; KI - świat podziemny).
Chiński Fuxi i mezopotamski Dumuzid, to ta sama postać przedstawiana jako wąż. Ich odpowiednikiem był grecki Daonus i bililni Jared (wspak Deraj) oraz Irad (wspak Dari).
Pokolenie Jakuba
Władcy asyryjscy
Odpowiednik
Juda
Tudija
Tiamat
x
Adamu
AN/Adam
Józef
Janqi
AN-KI/Kenan (jeszcze jako jedna skała)
Symeon
Saiuhlamu
Set?
Ruben
Harharu
?
Menasses (syn Józefa)
Mandaru
AN/Niebo/Mahalalel (po "rozdzieleniu" AN i KI)
Efraim (syn Józefa)
Imsu (Emsu)
KI/Ziemia/Enos (po "rozdzieleniu" AN i KI)
Cherson (syn Rubena)
Harsu
Enoch (Marduk/Horus stworzony przez EnOS'a)
Dan
Didanu
DUMUZID/Jared (Deraj)/Irad (Dari) - Wąż
Lewi
Hanu
Miasto LARAG/Ewa/Sin (lok. związana z dyn. Han)
Zebulon
Zubabu
Miasto ZIMBIR
Naftali
Nuabu
Miasto NIBRU
x
Abazu
ABZU
Gad
Azarah
Miasto ERIDUG
Benjamin
Belu
Miasto BAD-TIBIRIA (Miasto Pana - Bel; Dumuziego - węża)
Issachar
Uśpija
Miasto SZURUPPAG (uśpione)
Aszer
Apiaśal
Miasto ASZUR
Wygląda na to, że lista ta nie dotyczyła władców, lecz raczej chronologii powstawania konkretnych miejsc i ras.
Pokolenie Abrahama
Władcy asyryjscy
Izmael
Hale
Szuach
Samanu
Zimram
Hajanu
Medan
Ilu-Mer
Jokszan
Jakmesi
Jiszbak
Jakmeni
Izaak
Jazkur-Ilu
Jakub
Ila-kabkabi
Midian
Aminu
Nie tylko pod chronologie asyryjskie podszył się "naród wybrany", ale również, a w zasadzie przede wszystkim pod chronologie chaldejskie (przemianowane przez anglosaskich akademików na sumeryjskie).
Pokolenie Izmaela
I Dynastia z E-ANA
Miszma
Mesz-ki-in-gaszer
Kedar
Enmerkar
Adbeel
Lugalbanda
Duma
Dumuzid
Chadad
Gilgamesz (Chnum)
Nafisz
Ur-Nungal
Kedma
Udul-kalama
Nebajot
La-bashum
Tema
En-nun-tarah-an
Massa
Mesz-he
Mibsam
Melem-ana
Jetur
Lugal-kitun
Jak widać nie wysilano się zbytnio przy generowaniu chronologii "narodu wybranego" podszywając się pod wszelkie możliwe chronologie. Nie dziwota już, że wszelkie kroniki dotyczące Asyryjczyków i Chaldejczyków (dwóch ras określanych mianem boskich) musiały nieodwracalnie przepaść na zawsze.
ZOBACZ
MOJA MISJA
Moją misją jest przywrócenie prawdy historycznej, która została  zakazana, a za próbę jej przechowania unicestwiano całe wielopokoleniowe rodziny.
Created with WebSite X5 - 2022
KONTAKT
mail@lalartu.com

Wróć do spisu treści