NAMMU - lalartu

Foto
Ten świat nie jest
naszym stałym domem,
ale czekamy na ten,
który dopiero nadejdzie.
List do hebrajczyków 13,14
"
"
LISZ
MUSZxMUSZ

LALARTU

Przejdź do treści

NAMMU

WIEDZA > BOGOWIE LISZ
Powrót
Wikipedia
"W mitologii sumeryjskiej bogini pierwotnych słonych wód, identyfikowana z „pierwotnym morzem”. Uznawana była za matkę, która zrodziła niebo, ziemię i dała życie bogom.
Namma (Nammu) – pierwotne wody – przez partenogenezę dała życie pierwszej parze bogów: Nieba (An) i Ziemi (Ki), którzy reprezentują pierwiastek męski i żeński. Kiedy się zjednoczyli, poczęli boga Enlila."
Identyfikowana z Babilońską Tiamat.
Niektórzy badacze zrównywali ją z AN.EN.GUR utożsamianym z ABZU (AB.ZU; tłumaczonym jako AB - woda, ZU - głęboka).
Personifikacja pierwotnych wód znajdujących się na początku na całej powierzchni jednolitej jeszcze planetoidy (nim oddzielono AN od KI - czyli stworzono sztucznie świat wewnętrzny znajdujący się we wnętrzu świata zewnętrznego). O wodach tych mowa jest we wszystkich podaniach na świecie, łącznie z przekazami religijnymi.
Księga Rodzaju 1,6-8
"A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem."
"Niektórzy badacze zrównywali ją z AN.EN.GUR utożsamianym z ABZU (AB.ZU; tłumaczonym jako AB - woda, ZU - głęboka)."
Nie jest to tak do końca prawdą, gdyż EN oznacza Pan (on), a ABZU był personifikacją słodkiej wody świata podziemnego (jego egipskim odpowiednikiem był Ammon), choć wody te powstały z części (mowa jest w wielu podaniach o połowie) pierwotnych wód, czyli z NAMMU, ale była to już oddzielna personifikacja.
Także tłumaczenie znaków AB (𒀊) i ZU (𒍪) nie jest tutaj do końca prawidłowe, bowiem AB nie oznaczało woda/morze (tłumaczone tak 64 razy), lecz coś, co określano mianem "stare" i łączono z zagładą, klątwą, strachem, strzelaniem, a tłumaczonym aż 677 razy jako "świątynia". Z kolei słowo ZU zazwyczaj oznaczało dalekie, odległe lub czasami rozległe jeśli chodziło o określenie dotyczące wody, choć nie mogę jednoznacznie stwierdzić, że nie mogło również oznaczać głębokie.
ZOBACZ
MOJA MISJA
Moją misją jest przywrócenie prawdy historycznej, która została  zakazana, a za próbę jej przechowania unicestwiano całe wielopokoleniowe rodziny.
Created with WebSite X5 - 2022
KONTAKT
mail@lalartu.com

Wróć do spisu treści